Free web counter

VERENIGINGSBLADEN - PD65 SERVICEPUNTONDERWIJS

Ga naar de inhoud
We maken
VERENIGINGSBLADEN
BROCHURES
DTP


ALGEMEEN
De hedendaagse redacteur is een duizendpoot, die behalve tekstschrijver ook editor en vormgever moet zijn. Tevens moet deze over forse ict-vaardigheden beschikken, want het aantal softwarepakketten dat bij het ontwikkelproces wordt gebruikt is aanzienlijk en gevarieerd.

Ons bedrijf maakt voor een vereniging van oud-zeevarenden 4x per jaar haar verenigingsblad, dat in klein formaat en een oplage van 600 stuks door een grafisch bedrijf uit Urk wordt gedrukt. Het blad beslaat 30 pagina’s.

De ervaring die wij hebben opgedaan met het maken van het blad VNS Toen en Thans willen we met u delen. We bieden u twee opties.

AANBOD 1
U levert de kopij en wij maken het blad, voor de vereniging of uw bedrijf. Uiteraard in nauw overleg en stapsgewijs. Uw redactie levert de kopij. Wij doen de rest.

AANBOD 2
U stelt een redactielid in staat zich het ontwerpproces eigen te maken. Wij assisteren daarbij en staan de medewerker bij met raad en daad.

Het eindresultaat is dus van eigen makelij. U maakt uw bedrijfsblad voortaan in eigen beheer.

HET ONTWERPPROCES
We delen de werkzaamheden als volgt in:

Kopij verzamelen.
Aangeleverde kopij omtoveren naar leesbare tekst.
Het stramien van de periodiek ontwerpen.
De vormgeving voltooien.
Plaatjes prepareren voor plaatsing in de periodiek.
De teksten controleren op spel- en stijlfouten.
De artikelen ordenen.
Het blad naar de drukker sturen.

Alle grafische pakketten zullen door ons worden geïnstalleerd. De meesten zijn gratis te verkrijgen. Alleen het gebruik van Adobe Photoshop kost u maandelijks 12 euro.

DOELGROEP
Verenigingsleden en eigenaren van bedrijven.

PRIJS
In overleg.

Richtprijs aanbod 1: € 300,-
Richtprijs aanbod 2: € 250,-

CONTACT
Telefonisch: 0297 261594 / 06 44546375

EENMALIG AANBOD
We bieden eenmalig het verenigingsblad VNSTNT nummer 85 te koop aan met daarin opgenomen een lezenswaardig artikel over een Moermanskonvooi uit WOII dat bijna met man en muis verging, met als gevolg dat de bevoorrading van het Sovjet-leger enkele maanden werd opgeschort.

Bedoeld voor jongelieden met interesse voor het zeemansverleden, hedendaagse zeevaartscholen en (Rotterdamse) bedrijven die zich met de scheepvaart bezig houden.

PRIJS: 23,50 euro

BESTELLEN
U kunt het tijdschrift (30 pagina's) nu bestellen en ook direct afrekenen. Na circa vier dagen wordt het blad u over de post toegezonden.

BESTEL <klik>

REDACTIE VNS-TNT

inhoudsopgave

pagina 15

pagina 17


VNSTNT 85

formaat 15 x 21 cm
druk in eigen beheerTerug naar de inhoud