Free web counter

SYMBALOO - PD65 SERVICEPUNTONDERWIJS

Ga naar de inhoud
SAMENHANG IN ICT > ONS AANBOD
SAMENHANG - DE ICT-BEKWAME LERAAR IN HET BO
Ga aan de slag met het vergroten en op een lijn brengen van de ICT-bekwaamheid van uw leerkrachten en bevorder op deze wijze ook nog de samenhang in de bedrijfsvoering van en de communicatie binnen uw basisschool.

Neem daartoe de richtlijnen van KENNISNET als leidraad. Maar investeer ook in het gebruik van TOOLS, waar leerkrachten in de praktijk mee aan de slag kunnen.

Wij zijn bereid en in staat het bestuur te adviseren en op individuele basis leerkrachten te assisteren bij de implementatie van les- en ander materiaal zoals door Kennisnet <link> geformuleerd.

GEWENSTE KENNIS EN VAARDIGHEDEN (UIT KENNISNET)

Digitale geletterdheid
Alleen leraren met voldoende vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid kunnen leerlingen echt verder helpen bij het leren van digitale vaardigheden. Er zijn grote verschillen in de digitale vaardigheden van leerlingen van verschillende maatschappelijke achtergronden. Leraren kunnen een belangrijke rol spelen in het kleiner maken van die verschillen.
 
Leersituatie
Ict kan leerlingen helpen om beter te leren. Adaptieve digitale oefenprogramma's voor rekenen zijn daar een voorbeeld van. Maar niet elke ict-toepassing is voor iedere leersituatie effectief. Daarom is het belangrijk dat leraren weten wat wel en niet werkt met ict in verschillende leersituaties. En dat ze bewust kiezen om een bepaalde ict-toepassing wel of niet in te zetten.
 
Organisatie
Leraren hebben een belangrijke rol in de bedrijfsvoering en communicatie van de school. Ze organiseren en verantwoorden hun activiteiten met behulp van digitale middelen. Het is daarom belangrijk dat leraren veilig en verantwoord kunnen werken met de verschillende registratie- en communicatiesystemen van de school en dat zij rekening houden met de privacywetgeving.
 
Professionalisering
Het is belangrijk dat leraren weten welke inzet van ict het beste past in een bepaalde situatie. Daarom is het goed als zij blijven leren op dit gebied en hun kennis over onderwijs en ict bijhouden. Op individueel niveau, maar ook op teamniveau en in grotere netwerken, zoals professionele leergemeenschappen.
 
Bouwstenen voor het beleid
De vier ict-bekwaamheidsgebieden zijn bouwstenen voor het beleid van bestuurders. Daarbij is het belangrijk om niet alleen naar de aparte bouwstenen, maar juist ook naar de verbindingen tussen de gebieden te kijken. De Handreiking ict-bekwaamheid <link> helpt bestuurders hiermee verder op weg.

TOOLS
Symbaloo                             -  korte toelichting volgt
Google Classroom              -  idem
Chrome Remote Desktop  -  idem

DOELGROEP - BELANGHEBBENDEN
Leerkrachten en schoolleiding uit het basisonderwijs

ONS AANBOD
Het bestuur adviseren en op individuele basis leerkrachten assisteren bij de implementatie van les- en ander materiaal volgens de richtlijnen die Kennisnet heeft geformuleerd.

Leerkrachten leren omgaan met SYMBALOO EDU en GOOGLE CLASSROOM.

CONTACT
We raden u aan uw intenties vooraf telefonisch met ons te bespreken.

Vast: 0297 261594  Mobiel: 06 44546375
Drs. P.S. Westerbeek - Mathematicus

SYMBALOO

GOOGLE CLASSROOM
Terug naar de inhoud