ONDERZOEK en ADVIES VOORBLAD - PD65 SERVICEPUNTONDERWIJS

Ga naar de inhoud
SAMENHANG IN ICT
ICT BOTTOM-UPICT TOP-DOWN


<Lees meer><Lees meer>


WEES VOORZICHTIG MET DE INTRODUCTIE VAN ICT
PRIKKELS


ENQU
ÊTE
RUTTE 3: Kruideniers zonder visie
A) geheel mee eens
B) gedeeltelijk mee eens
C) mee oneens
D) geen mening

CONTACT
Drs. P.S. Westerbeek
Tel. 0297 261594
Mobiel 06 44546375

BEZOEKERS
Terug naar de inhoud