Free web counter

FIN REKENKUNDE - PD65 SERVICEPUNTONDERWIJS

Ga naar de inhoud
KEUZEVAKKEN > ONS AANBOD
We verzorgen op lokatie
TRAININGEN FIN REKENK
KEUZEVAK PROJECTEN BOVENBOUW VWO
Steeds meer scholen sluiten zich aan bij de TECHNASIA, waarin met name de techneuten op het vwo worden bediend. Dit landelijk georganiseerd platform laat zich inspireren door een team van deskundigen, dat aansluiting zoekt bij ondernemend Nederland met de bedoeling leerlingen uit de bovenbouw van het vwo in hun keuze voor techniek te stimuleren.

Niets staat de achterblijvers in de weg iets dergelijks te doen voor het type leerling dat zich vooral aangetrokken voelt tot de financiele sector van ondernemend Nederland. Initiatieven moeten nu nog vanuit de school zelf komen en gekoppeld worden aan projecten. Uiteraard mag een theoretsiche onderbouwing niet ontbreken.

Wij kunnen u daarbij helpen. We bieden de cursus ook voor particulieren aan.

ALGEMEEN
Hebt u een lijfrente die binnenkort vrij komt en wilt u die laten uitkeren? Zodra u zich in deze materie gaat verdiepen zult u merken dat de RENTE die uw verzekeraar of tussenpersoon berekent, tot een schimmig steekspel leidt waar u geen vat op hebt. Met als gevolg dat u er waarschijnlijk aan tekort komt.

Dat zou ook kunnen gelden voor de hypotheek die u wilt afsluiten. Als u het principe van bijvoorbeeld een ANNUITEITENHYPOTHEEK niet begrijpt ontbreekt het vertrouwen om zelf te berekenen welke financiële verplichting u op zich kunt nemen.

In plaats van duurbetaalde specialisten in te huren kunt u beter zelf aan de slag gaan met het volgen van een (korte) cursus uit de financiële rekenkunde. U wordt dan net zo deskundig als al die adviseurs die u nu nog een oor kunnen aannaaien.

AANBOD

Nadat we (wellicht met een toets) uw instapniveau hebben bepaald voegt u zich bij een groep gelijkgestemde personen, die met Ouwebok inhoud en duur van een (korte) door Ouwebok te verzorgen cursus is overeengekomen.

De uitgebereide cursus zal overzichtelijk, rijk geïllustreerd en praktisch toepasbaar zijn.

Het is zeer aan te bevelen dat u bekend bent met de werking van EXCEL. Het instapniveau is minimaal HAVO met wiskunde B in het pakket.

FINANCIELE BEGRIPPEN UIT DE REKENKUNDE
We noemen enkele begrippen die in de cursus zeker aan bod zullen komen:

V Interest
V Samengestelde interest
V Contante waarde
V Periodieke betalingen
V Periodieke uitkeringen
V Annuïteiten
V Hypothecaire leningen
V Omrekenen van rente

LESMATERIAAL
In overleg aan te schaffen, maar het boek Financiële rekenkunde voor het HEO van Gruijters zou een optie kunnen zijn.

DOELGROEP
Particulieren in groepsverband.
Personeel van Financiële Instellingen.

PRIJS
In overleg vast te stellen. Afhankelijk van de grootte van de groep en de duur en intensiteit van de cursus.

CONTACT
Telefoon: 0297 261594 / 06 44546375

FINANCIËLE REKENKUNDE
HYPOTHEKEN


VRIJKOMENDE LIJFRENTE


CURSUSMATERIAAL


LEERBOEKTerug naar de inhoud