Free web counter

Homepage - PD65 SERVICEPUNTONDERWIJS

Ga naar de inhoud

Servicepuntonderwijs is door een gepensioneerd wiskundige en informaticus opgericht en laat zich bijstaan door een team gepensioneerden waarop de hierboven genoteerde slogan van toepassing is. Servicepuntonderwijs is onderdeel van de firma PRODESIGN65, waarbij er voor gekozen is een aanmelding bij de KvK achterwege te laten.

De eigenaar van deze eenmanszaak heeft een schat aan ervaring opgedaan in het onderwijs en wil daarmee het BOVO bedienen.

Werkte jaren in het voorgezet onderwijs en doceerde daar de vakken wiskunde en statistiek, vertrok daarna naar het Hoger Beroepsonderwijs. Met name in deze sector heeft hij zich mogen verdiepen in andere vakgebieden, waaronder marketing, financiƫn en automatisering. Deed bestuurlijke ervaring op door zitting te nemen in diverse commissies. Was kerndocent bij de oprichting van een heao waarin leren en werken werd gecombineerd.

Na zijn pensionering bleef hij actief en zich verdiepen in nieuwe vakgebieden en hobby's. Mede daardoor kwam onderstaand aanbod tot stand, dat in het bijzonder is gericht op werkzaamheden in en adviezen voor het BOVO. Enkelen daarvan kunnen op ad-hoc basis inhouse worden gegeven. De resterende activiteiten zullen op locatie in Vinkeveen plaats vinden. Daar zetelt dus het "Servicepuntonderwijs".

Servicepuntonderwijs richt zijn diensten op leerlingen, docenten, schoolbesturen en ouders uit het BOVO.

Hieronder voor u in schema gezet. Het aanbod zal uitvoerig worden toegelicht. U kunt hier ook uw keuze maken. Uiteraard bestaat de bereidheid een en ander telefonisch toe te lichten.

Bijles wiskunde en statistiek [kies]Leerlingen uit het vo en hbo die moeite hebben met wiskunde en een steuntje in de rug wel kunnen gebruiken.
Rekentoetsen vo 2018[kies]
Leerlingen uit de bovenbouw van het vwo die zekerheid zoeken bij dit verplichte eindexamenvak.
Keuzevakken vo[kies]
Leerlingen en docenten uit de bovenbouw van het vo die inhoudelijke ondersteuning zoeken bij projecten.
SymbalooEDU[kies]Docenten en schoolleiding uit het bo. Samenwerken. Een dashboard voor de hele school. Lesplannen voor leerlingen.
Schoolblad[kies]
Docenten en ouders die weer eens een ouderwets schoolblad willen uitgeven. Maar nu  met moderne middelen.

Heeft u interesse in een van deze zaken? Neem dan telefonisch contact met ons op.
Wij geven u een indicatie over de prijs en leveren u een offerte.Terug naar de inhoud